تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مطلب اصلی

دفتر ارتباط با صنعت در حال حاضر در زمینه های مختلفی مشغول به کار می باشد . از جمله مهمترین فعالیت های دفتر صنعت میتوان به مواردی از جمله انعقاد قرارداد و تفاهم نامه های پژوهشی با صنعت، بازدیدهای دانشجویی از صنعت و کارآموزی اشاره کرد. در حال حاضر موسسات بزرگی با این مجموعه در حال همکاری هستند. همچنین دفتر صنعت دانشگاه آزاد با داشتن هیئت علمی مجرب و با تجربه و همچنین دانشجویان فرهیخته آمادگی انعقاد قرار داد در زمینه های مختلف می باشد.