تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رويداد ملي آب مشهد 99

چاپ

به استحضار ميرساند گروه علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد در نظر دارد در تاريخ 27 الي 29 بهمن ماه سال 99  رويدادي با عنوان رويداد ملي آب مشهد را برگزار نمايد. گروه هاي هدف برگزاري رويداد شامل گروه هاي مهندسي آب، مهندسي عمران، زمين شناسي، جغرافيا، محيط زيست و شيمي ميباشد.پژوهشگران علاقه مند براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت رويداد www.nwlsm.ir مراجعه فرمايند.