رويداد ملي صنايع روستادوست

چاپ

به استحضار ميرساند كميته امداد امام خميني(ره) در نظر دارد يك رويداد ملي با عنوان " صنايع روستادوست" با هدف شناسايي فرصت هاي جديد و نوآورانه اشتغال در مناطق روستايي و نيز حمايت از مخترعين، صاحبان ايده هاي صنعتي نوآورانه، شركت هاي دانش بنيان و ساير فعالان اين عرصه برگزار نمايد. لذا علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات  بيشتر به سايت www.emdad.ir مراجعه فرمايند.