تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دومين جشنواره ايده هاي برتر بخش كشاورزي

چاپ

سازمان جهاد كشاورزي در نظر دارد به منظور شناسايي و كشف ايده ها و اختراعات و فناوري هاي مرتبط با رفع مسايل و چالش هاي اولويت دار بخش كشاورزي و منابع طبيعي "دومين جشنواره ايده هاي برتر بخش كشاورزي " با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در آذرماه سال 99 برگزار نمايد. پژوهشگران و علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس fanavari.areeo.ac.ir مراجعه نمايند.