تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

كنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هتر اسلامي

چاپ

به  آگاهي ميرساند دانشگاه هنر اسلامي تبريز در راستاي منويات و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد بيانيه گام دوم انقلاب، كنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هتر اسلامي را در تاريخ 6 آذرماه 99 در محل دانشگاه هنر اسلامي تبريز برگزار نمايد. علاقه مندان، پژوهشگران و اعضاي محترم هيات علمي جهت ارسال مقالات و شركت در كنفرانس و كسب اطلاعات بيشتر به آدرس سايت www.icacu.ir, conference.tabriziau.ac.ir مراجعه نمايند.