تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

پرتال دانشجویی

اساتید و کارکنان

سيستمهاى مكانيزه

درخواست کارگاه

رزرو کارگاه
نام (*)
نام شرکت یا سازمان (*)
نام رابط - نماینده (*)
شماره ثابت (*)
شماره موبایل (*)
آدرس ایمیل (*)
انتخاب کارگاه (*)