تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

پرتال دانشجویی

اساتید و کارکنان

سيستمهاى مكانيزه

درخواست کارگاه

نام و نام خانوادگی : (*)
ایمیل : (*)
تلفن همراه : (*)


عنوان کارگاه : (*)
مخاطبین : (*)
محور و سرفصل ها : (*)
نام و نام خانوادگی مدرس : (*)
محل تامین مدرس : (*) خارج از کشور داخل کشور داخل واحد
وابستگی سازمانی مدرس : (*)
مدرس جایگزین : (*)
محل تامین مدرس جایگزین : (*) خارج از کشور داخل کشور داخل واحد
وابستگی سازمانی مدرس جایگزین : (*)
محل برگزاری : (*)
تاریخ برگزاری : (*)
ساعات برگزاری : (*)
رزومه مدرس ارسال خواهد شد؟ (*) برای تایید تیک بزنید
تاییدیه حراست : (*) دارد ندارد ( در صورتی که مدرس خارج از مشهد دعوت شده باشد )
محل اسکان مدرس : (*)
شیوه های اطلاع رسانی : (*)
مسئول برگزاری : (*)
تعداد مخاطبین پیش ثبت نام شده : (*)


مدت کارگاه : (*) ساعت
تعداد مدرس ها برای هر نوع : (*)

* پس از محاسبه در قسمت هزینه ها وارد شود.

* هزینه ها بر احتساب هر ساعت است. برای مدرس های خارج از واحد ارقام در ۱.۵ ضرب شود.

کارشناس | ۳۰۰,۰۰۰ ریال
مربـــی | ۴۰۰,۰۰۰ ریال
استادیار | ۵۰۰,۰۰۰ ریال
دانشیار | ۶۰۰,۰۰۰ ریال
استـاد | ۷۰۰,۰۰۰ ریال


هزینه های برگزاری : (*)

هزینه ای یافت نشد !